Производи за цевка за центрифугирање

  • Centrifuge Tubes

    Цевки за центрифугирање

    Цевките за центрифугирање се изработени од полипропилен (ПП), про transparentирен полимерен материјал, кој е широко користен во истражувањето на молекуларната биологија, клиничката хемија и биохемијата.

  • Micro Centrifuge Tubes

    Цевки за микро центрифугирање

    Микроцентрифугални цевки / микроцентрифугална цевка е изработена од полипропилен (ПП), про transparentирен полимерен материјал, кој е широко користен во истражување на молекуларна биологија, клиничка хемија и биохемија.